Innovation Week

Att närliggande städer slår sig samman för att skapa evenemang som bidrar till besöksnäringen, tillväxt eller befintliga invånares vilja att bo och jobba kvar i städerna är inget ovanligt. Region Östergötland, med städerna Linköping och Norrköping i spetsen är inget undantag. Här har regionen slagit sig samman för att skapa en inspirerande vecka full av föreläsningar och andra aktiviteter. Under 2017 arrangerades en vecka som de kallar för Innovation Week. Tidigare hette veckan Vecka45 – Innovationsveckan, men byte alltså namn under förra året. Tanken var främst att lyfta fram alla innovativa saker som händer runtom i regionen. Liknande veckor har även hållits i andra regioner runtom i landet.

Vad är Innovation Week?

Innovation Week hölls mellan den 6 och 12 november 2017 i olika städer runtom i Östergötland. De flesta aktiviteterna ägde dock rum i Värmekyrkan i Norrköping. Temat för denna vecka är innovation och entreprenörskap, där du kan få möjligheten att träffa och lyssna på såväl några från regionens som övriga landets stora innovatörer och entreprenörer för att inspireras och motiveras. Målgruppen är bred – här antas såväl stora entreprenörer och uppfinnare beblandas med studenter, kommuner och forskare med flera. Målet är både att visa upp vilka innovativa saker som händer i Östergötland och att inspirera människor att fortsätta utveckla innovationen och entreprenörskapet i regionen. Innovation Week arrangeras av Region Östergötland tillsammans med bland andra Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Vad händer under Innovation Week?

Innovation Week pågår under en vecka, där de flesta aktiviteter alltså håller till i Värmekyrkan i centrala Norrköping. Det fanns även aktiviteter i Linköping, Motala och Vadstena med mera. Många av aktiviteterna bestod av föreläsningar, men det fanns också annat att göra under veckan – allt i entreprenörskapet, innovationen och näringslivets tecken. Några områden som behandlades är integration och företagande, starta eget, attraktivitet som arbetsgivare, innovationer och entreprenörskap inom den ideella sektorn och innovation

inom utbildning med mera. Man kan säga att det här är en vecka för de allra flesta inom de flesta sektorer – det spelar alltså ingen roll om du är kommunanställd eller student på universitet. Liknande veckor hölls även tidigare år, då under annat namn. Ännu vet vi inte hur det blir år 2018, men förhoppningsvis sker något liknande under hösten som kommer! För att hålla dig uppdaterad kan du besöka innovationsweek.eastsweden.se, där du hittar regelbunden information.