Utbildning & Arbete

Fjärde storstadsregionen är ett samarbete som uppstått till följd av en gemensam satsning av Norrköping och Linköping att marknadsföra regionen. En stor del av marknadsföringen handlar just om karriärmöjligheterna i området.

I skrivande stund erbjuds över 170 000 karriärmöjligheter inom Fjärde storstadsregionen – något som vittnar om ett stort utbud i en expansiv region. Med ett av Sveriges största lärosäten i Linköpings universitet och en uppsjö av start-ups med inriktning IT och teknologi, är utbildnings- arbetsmöjligheterna något som ständigt ökar.

Utbildningsmöjligheter

Förutom att regionen erbjuder många olika typer av linjer på gymnasienivå (bland annat djurvård, fotboll och konst), finns här det anrika universitetet i Linköping. Som ett tecken på kommunernas nära samarbete finns även en universitetscampus i centrala Norrköping.

Linköpings universitet, som är ett av Sveriges största lärosäten, kan stoltsera med 27.000 studenter och 4000 anställda. Universitetet erbjuder fyra fakulteter: tekniska fakulteten, medicinska fakulteten, filosofiska fakulteten och även utbildningsvetenskap. Inom dessa bedrivs även forskning vid universitet kring en rad olika områden, bland annat kultur, medicin, data & It, teknik & naturvetenskap och skola & utbildning.

linkoping-university

 

Vid universitetet finns en mängd institutioner såsom beteendevetenskap, lärande, datavetenskap, ekonomisk och industriell utveckling, medicin & hälsa och matematiska institutionen. Universitetet erbjuder studier i många olika områden, områden som sedan matchas av regionens växande arbetsmarknad inom framför allt i IT och teknik.

Förutom universitetet finns här flertalet folkhögskolor och yrkesutbildningar med flera olika typer av inriktningar.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är som tidigare nämnt bred och relativt stor. Den är också välmående till följd av ett frodande företagsliv och ett gynnsamt näringsklimat.

Framförallt är arbetsmarknaden här dominerad av IT och teknik, men det finns också en betydande tillverkningsindustri. Förutom dessa anställningsmöjligheter finns också bra statliga anställningsmöjligheter så som hos myndigheter och statliga verk, universitetet och en hel del forskningsinstitutioner. Med mångfalden av jobb och karriärmöjligheterna som finns här är arbetsmarknaden definitivt bra anpassad för familje- eller sambolösningar där utvecklande jobb inom olika branscher ofta är behövligt. Kommunerna effektiviserar även den statliga arbetsmarknaden till följd av ett samarbete om löneadministrationen.

En annan fördel till följd av den samverkan som sker kommunerna emellan är att det finns mycket bra kommunikationer i hela området. Det här gör att man enkelt kan ta sig till de olika platserna i regionen, något som bidrar till arbetsmarknadens storlek. Med andra ord kan man med enkelhet bo i exempelvis Norrköping eller närliggande kommuner samtidigt som man arbetar i Linköping (eller vice versa).

Stora arbetsgivare

Inom East Sweden finns en hel del stora arbetsgivare. Den mest kända är kanske SAAB som sysselsätter strax över 14 000 människor. Industrin är som tidigare nämnt stor inom regionen – andraplatsen tillhör nämligen Toyota Industries som har över 8000 anställda. På tredje plats kommer Academic Work Holding AB,som sysselsätter 3258 människor för tillfället. Academic Work Holding AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som till stor del samarbetar med regionens studenter och unga.

På fjärdeplatsen syns åter ett tecken på regionens industriella rötter, då Siemens Industrial Turbo Machinery AB är fjärde största arbetsgivaren med en personalkår på 2662 människor.

Även de statliga verksamheternas betydelse för arbetsmarknaden kan noteras – Linköpings stadshus AB sysselsätter för närvarande 1239 människor. Även verksamheter som Östgötatrafiken och Norrköpings symfoniorkester sysselsätter 123 respektive 99 människor.

Förutom industrin och de statliga verksamheternas påverkan på arbetsmarknaden, utgör företag med någon form av inriktning på akademi & utbildning en stor andel av arbetsgivarna. Förutom tidigare nämnda Academic Work (och flertalet andra bolag kopplade till det), är bland annat Lärande i Östergötland, Lärande i Sverige och Fria Läroverken i Sverige andra exempel på stora arbetsgivare inom samma typ av bransch.