Näringsliv & Företagande

Näringslivet och företagandet i inom Fjärde storstadsregionen domineras främst av IT & teknik, tillverkningsindustrier och företag med någon form av akademisk inriktning. Inom regionen finns flera stora arbetsgivare så som Saab, Siemens och Academic work.

Att arbeta och utbilda sig här innebär många olika möjligheter. Till exempel finns ett av Sveriges största lärosäten, Linköpings universitet, här. På grund av många nya och snabbt växande företag är även möjligheterna till olika typer av anställningar många.

Driva företag

Inom Fjärde storstadsregionen finns det mycket stöd och hjälp att få när man ska starta ett företag. Till exempel kan man få hjälp av olika slags offentliga aktörer för att förädla sin kunskap inom den bransch man vill verka inom. Exempel på dessa offentliga aktörer är:

Arbetsförmedlingen – Arbetsförmedlingen tillhandahåller stöd och information för den som funderar på att starta eget.

Norrköping Science Park – I Norrköping finns den här föreningen som erbjuder seminarium till nya företagare. NOSP, som de också kallas, driver två olika typer av seminarium. Det ena heter Start-Up och fokuserar på hanterandet av försäljning, marknadsföring och kundkontakt. Förutom det får man även lära sig om juridik och ekonomi. Den andra serien heter Make It, och riktar sig mot företagare inom de kreativa näringarna.

norrkoping-science-park

 

Något annat som ökar möjligheterna till att starta företag inom regionen är de stipendier och bidrag som kan mottas från Arbetsförmedlingen (starta eget-stöd) och Länsstyrelsen i Östergötland. Via länsstyrelsen kan man motta en så kallad innovationsfinansiering som ges till företag i deras tidiga skeden. Den här finansieringen kan även ges till vissa mindre företag, till exempel mataffärer på landsbygden och småföretag i mindre urbaniserade områden.

Mötesplatser

De ovannämnda organisationerna fungerar även bra som platser att träffa andra verksamma inom din bransch för att nätverka och utbyta idéer med. Förutom det här finns flera andra mötesplatser för företagare och entreprenörer.

Bland annat finns organisationen NyföretagarCentrum som är baserat i Linköping, Åtvidaberg och Ydre. Den här organisationen arrangerar regelbundet olika evenemang och seminarier. Organisationen består av företagare som erbjuder rådgivning till blivande företagare. Nyföretagarcentrum är dessutom certifierat med diplomerade rådgivare.

Andra typer av evenemang arrangeras regelbundet av andra aktörer, exempelvis som organisationen Mitt Företag har gjort. Arrangemanget gick ut på att inspirera småföretagare till att ta nästa steg. Dessa typer av evenemang bjuder in till många bra nätverkningsmöjligheter.

Utöver detta finns en hel del organisationer som samarbetar för att förbättra företagsklimatet i området. Bland dessa kan bland annat kommunerna inom regionen nämnas, som alla satsar på företagande med olika inriktningar. Även platser som Linköpings universitet har ett mycket nära samarbete med områdets näringsliv.

Universitet och forskning

Universitetet i Linköping är ett av Sveriges största lärosäten och bedriver forskning inom många olika områden. Med 27.000 elever och 4000 i personalen har universitetet en stor bredd i sina verksamma områden. Bland annat forskar de inom beteende, där delområden som arbetsliv, psykologi, socialantropologi och socialt arbete ingår.

Ett annat av universitetets största forskningsområden är data och IT. Inom data och IT forskar de närmare på utveckling av informationssystem, kognition och statistik. Det här forskningsområdet är mycket gynnsamt för samarbetet med näringslivet i Fjärde storstadsregionen, då en stor andel av företagen just är inriktade mot data och IT.

De forskar även om kultur där konst, litteratur och språk och kommunikation igår. Ett annat av deras största forskningsområden är medicin, där en hel del underämnen ingår. Andra forskningsområden är bland annat miljö, samhälle, teknik & vetenskap samt skola & utbildning.

Universitetet har för närvarande ett mycket tätt och nära samarbete med företagen i regionen. Bland annat görs i skrivande stund en regional storsatsning på visualisering tillsammans med ett lokalt företag.