Få stöd och hjälp av fackförbund oavsett var du bor

I dagens Sverige är samtliga fackförbund rikstäckande. Den enda begränsningen fackförbund gör när det kommer till nya medlemmar är att det ska vara aktiva inom det aktuella yrkesområdet. Vilka som är de största fackförbunden i Fjärde storstadsregionen är därför mer styrt av vilka yrken som är populära än av områdets geografiska placering,

Var du bor ska inte påverka ditt val av fackförbund

Vilket yrkesområde du än är aktiv inom så finns ett fackförbund som passar dig. Detta är ett faktum som inte påverkas av var du bor. Fackförbund i Sverige är rikstäckande och trots att de inte har en speciell avdelning för din stad så har du samma möjlighet till hjälp och stöd som alla andra medlemmar. I Fjärde storstadsregionen är många fackförbund aktiva till följd av ett stort antal invånare tillsammans med en stor variation bland invånarnas yrkesområden.

Skulle det fackförbund som du känner passar dig bäst inte finnas lokalt så finns självklart möjligheter att både bli medlem och få det stöd och den hjälp du önskar över både internet och telefon.

Många fackförbund har lokala avdelningar

fackforbundMånga fackförbund har lokala avdelningar i städer med många medlemmar. Exempel på fackförbund med lokala avdelningar i Fjärde storstadsregionen är Kommunal med sin sektion Kommunal Öst med kontor i både Linköping och Norrköping, Handels med sin Avdelning 16 i Linköping, IF Metall Östergötland och Handels Avdelning 16.

För dig som medlem kan det finnas en extra trygghet i att kunna besöka ditt fackförbund på plats för stöd eller rådgivning. På www.fackförbund.com kan du hitta samtliga Sveriges fackförbund och deras hemsidor där du enkelt kan läsa mer om var respektive fackförbund har avdelningar och mötesplatser för dig som medlem i fackförbundet.

Fackförbund för dig som studerar

Är du student, exempelvis vid Linköpings universitet, så är möjligheten stor att du redan har kommit i kontakt fackförbund som är verksamma inom ditt framtida yrkesområde. Det är nämligen inte helt ovanligt för fackförbund att försöka rekrytera medlemmar redan på studentnivå. Medlemskap i ett fackförbund kan som student kännas överflödigt då du exempelvis inte har något behov av ersättning vid plötslig arbetslöshet. Men faktum är att fackförbund kan bidra med så mycket mer än så, även till dig som student.

Skulle du välja att jobba extra under terminen eller på sommaren så kan du få stöd och rådgivning av ett fackförbund. Ett fackförbund kan även hjälpa dig att få jobb genom exempelvis CV-granskning och intervjuträning. Ett studentmedlemskap brukar också vara betydligt billigare än ett medlemskap för någon som arbetar på fulltid. För information om vad fackförbunden erbjuder studenter och vilka priser som gäller så rekommenderar vi att du läser mer på fackförbundens egna hemsidor.