Befolkningstillväxt

De flesta har koll på Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter blir det lite svårare för många, och framför allt från plats fem och nedåt. Det gör inte heller saken enklare att städer ökar eller minskar i befolkning, vilket gör att listan över de största städerna också kan ändras över tid. Linköping och Norrköping är två städer som historiskt såväl som i nutid har haft relativt stor befolkningsmängd, och för det mesta befunnit sig någonstans på listan över Sveriges 10 största städer. Här får du läsa lite mer om befolkningen och befolkningstillväxten i dessa städer.

Norrköpings befolkning

Foto: Rolf_52 / Shutterstock.com

Norrköping har sedan länge tillbaka varit en relativt stor stad i Sverige. Under 1800-talet var den som störst i förhållande till Sveriges andra städer och låg då på tredje plats över landets största städer. Sedan dess har många städer gått om, och idag är Norrköping den tionde största tätorten i landet. Trots detta har stadens befolkningstillväxt ökat. I slutet av år 2015 hade staden 93 765 invånare, vilket var det högsta befolkningsantalet för staden sedan 1970-talet. Detta kan till viss del bero på att staden har valt att marknadsföra sig allt mer, för att locka fler invånare som vill bo och leva i staden. Tillsammans med grannstaden Linköping marknadsför de sig till exempel som den fjärde storstadsregionen, och tillsammans med kommunen marknadsför de sig genom sin slogan “Upplev Norrköping”. De har också satsat hårt på att marknadsföra sig som en kultur- och evenemangsstad. Det här tror man kommer leda till ytterligare befolkningstillväxt de kommande åren.

Linköpings befolkning

Linköping är en stad vars befolkning har ökat avsevärt och sakta men säkert kommit att bli en av Sveriges tio största städer. Faktum är att Norrköping under en längre tid var större än Linköping, men sedan ett antal år tillbaka har Linköping gått om Norrköping i det avseendet. Idag är de med sina 106 502 invånare Sveriges åttonde största stad. En stor anledning till stadens stora befolkningstillväxt är med stor sannolikhet Linköpings Universitet, som kom i bruk under det tidiga 2000-talet. Sedan dess har Linköping kommit att pratas om som en studentstad. Tillsammans med Norrköping marknadsför de sig som nämndes innan också mycket som Sveriges fjärde storstadsregion. Än idag ökar befolkningen stadigt, och ser man till Linköpings kommun är den på femte plats över Sveriges största kommuner. Sett till hela kommunen bor det cirka 150 000 personer i Linköpings kommun, och fler tros flytta in de kommande åren.